Onderzoek

Het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam en de sociaalwetenschappelijke afdeling van de Sociale Dienst gemeente Rotterdam doen onderzoek naar de effectiviteit van Fit 4 Work.
Om de effectiviteit van het re-integratietraject en de gezondheidseffecten aan te tonen ten opzichte van het reguliere re-integratietraject wordt door het Erasmus MC een gerandomiseerd wetenschappeliijk onderzoek uitgevoerd. Dit vindt plaats door middel van een vragenlijst onder alle klanten met die betrokken zijn bij F4W, zowel in de inerventiegroep als in de controlegroep.
Tevens wordt door de gemeente Rotterdam, sociaalwetenschappelijke afdeling van de sociale dienst een procesevaluatie gedaan. Deze evaluatie heeft tot doel om de resultaten zichtbaar te maken. Dit betekent dat onderzoek is opgezet om zowel te meten of de einddoelen bij de individuele cliƫnten worden bereikt (betaald werk, meer participeren, betere gezondheid, een zogenoemde effectevaluatie) als om te zien langs welke weg dit gebeurd (procesevaluatie).
Daarnaast willen de samenwerkende partijen graag inzicht in wat Fit-4-work voor de samenleving als geheel oplevert: daarvoor is het nodig om een zogenoemde MKBA te laten uitvoeren.
Op 4 februari 2014 heeft het Erasmus MC de 1200e deelnemer aan het wetenschappelijk onderzoek Fit 4 Work gerandomiseerd. Dit betekent dat het deelnemersaantal een goede basis biedt voor de uitvoering van het onderzoek en daarmee voor de wetenschappelijke onderbouwing van de Fit 4 Work interventie.