Bedrijven

De Fit 4 Work interventie wordt uitgevoerd door de re-integratiebedrijven:

id-Plein NCB  Track

Gemeentes

Fit 4 Work wordt uitgevoerd in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den-Haag en Cappelle aan den IJssel

Fit 4 Work (F4W) is een experiment ontwikkeld door het UWV, de diensten SoZaWe van vijf steden en de GGD-en van de G4 met als resultaat een vernieuwde re-integratieaanpak (genaamd F4W) in te voeren voor mensen met multiproblematiek (psychisch, psychiatrisch)

Doelstelling 1e kwartaal 2014: Behalen van 1200 F4W deelnemers

100%

Op 4 februari 2014 heeft het Erasmus MC de 1200e deelnemer aan het wetenschappelijk onderzoek Fit 4 Work gerandomiseerd.