F4W

Fit 4 Work helpt mensen uit de moeilijk bemiddelbare doelgroep hun leven op te bouwen, een verbetering in hun gezondheidssituatie te realiseren en om uitkeringsonafhankelijk te worden. Fit 4 Work is ontwikkeld door het UWV en de diensten SoZaWe en GGD van de G4 en Capelle aan den IJssel wordt in deze steden in de praktijk gebracht met behulp van multidisciplinaire teams en wordt van begin tot eind via wetenschappelijk onderzoek getoetst.
De intensieve multidisciplinaire trajectbegeleiding is in eerste instantie gericht op snelle plaatsing van de deelnemer op een werkplek en parallel aan de plaatsing wordt gewerkt aan het hanteerbaar maken van de belemmeringen. De doelgroep Fit 4 Work zijn uitkeringsgerechtigden met belemmeringen op (psycho-) sociaal gebied en een matige tot slechte gezondheidsbeleving (Multi problematiek). Verder heeft de doelgroep te maken met beperkingen op het gebied van arbeid.
Fit 4 Work wil dat na afloop van het project meer dan de helft van de deelnemers duurzaam regulier werk heeft en dat de deelnemers zich aantoonbaar gezonder voelen. Fit 4 Work is nieuw omdat “werken” wordt ingezet als “medicijn”. De uitvoering van Het re-integratietraject Fit 4 Work is 1 maart 2013 van start gegaan.
De interventie van Fit 4 Work omvat:
Integrale analyse door een multidisciplinair team;
Een intersectorale aanpak met interventies op psychische problemen, arbeidsmarkt, gezondheidsgedrag en sociale problemen;
Aansluitende ondersteuning en bewaking (ketenbewaking);
Directe aanpak van ervaren barrières in verrichten van betaalde arbeid;
Beschikbaarheid van arbeidsmarktdeskundige voor adequate bemiddeling naar betaalde arbeid;
Voortdurende ondersteuning van deelnemers, ook na plaatsing in betaalde baan, om terugval te voorkomen (jobcoaching);